CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Trầm Hương Thịnh Vượng không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi khách hàng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Trầm Hương Thịnh Vượng thu thập bao gồm:
– Họ và tên
– Địa chỉ
– Điện thoại
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ khách hàng sử dụng:
– Tên sản phẩm
– Số lượng
– Thời gian giao nhận sản phẩm

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân Trầm Hương Thịnh Vượng thu thập được để sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ/thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng
– Chúng tôi có thể gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng;

Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Trầm Hương Thịnh Vượng chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. Khách hàng gửi yêu cầu về địa chỉ email: tramhuongthinhvuong@gmail.com

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

 • Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
  – Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do Trầm Hương Thịnh Vượng yêu cầu. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Trầm Hương Thịnh Vượng cung cấp.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Trầm Hương Thịnh Vượng thu thập thông tin khách hàng qua trang web, email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ (tramhuongthinhvuong@gmail.com và số điện thoại liên hệ (0938.49.12.12). Khách hàng có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Phong Thủy Phúc Vượng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
  Tại Trầm Hương Thịnh Vượng, việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn được bảo mật. Trầm Hương Thịnh Vượng cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ người nào khác. Trầm Hương Thịnh Vượng cam kết chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng vào các trường hợp sau:
  – Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
  – Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  – Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Trầm Hương Thịnh Vượng hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc thông tin cá nhân được bảo vệ cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi. Vì vậy nên trong bất kỳ trường hợp khách hàng có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Trầm Hương Thịnh Vượng cũng như các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, vui lòng thông báo ngay qua số hotline 07.07.07.81.91 hoặc email: tramhuongthinhvuong@gmail.com